Děti

Máte doma hyperaktivní dítě? Špatně se váš školák soustředí, trpí různými dysfunkcemi nebo například nočním pomočováním? Je potřeba s problémem začít co nejdříve pracovat.

 

*****

Malý slovníček dysfunkčních poruch

Dyslexie
Při dyslexii potíže způsobuje čtení. Při delším textu žáček přestane vnímat co čte. Špatně rozpoznává písmena a s nimi spojené zvuky. Soustředí se na rozpoznávání písmen a zvuků a čtený obsah jde mino něj. Běžně vynechává slova nebo i celé řádky.

Dysgrafie
V tomto případě se jedná o soubor potíží spojených s psaním a úpravou písma. Poznamenává úpravu i správnost psaní. Díky tomu jsou školní výsledky žáčka spíše podprůměrné.

Dysortografie
Má vaše dítě problémy s praktickým zvládnutím pravopisu? Pak s největší pravděpodobností patří do skupiny dětí trpící  dysortografií. Teorii může znát přesně, ale aplikace do praxe těmto dětem působí velké potíže.

Dyskalkulie
Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy apod.