Celostní psychologie

Celostní psychologie zdůrazňuje prioritu celku neboli - komplexu. Jednotlivé komplexy jsou v psychice zařazeny vždy do vyšších celků. Souhrnem celků je tzv. zážitkový proud odpovídající celostní kvality např. citu.

Celostní psychologií se zabýváme lineárně – odstranění bloků z minulosti a přijetí současnosti jako reality tady a teď, a horizontálně – na všech rovinách lidského života.

*****

Psychoterapie – hledání životního smyslu
Etikoterapie – cesta poznání sama sebe
Rodinné konstelace
Kineziologie – náročné životní situace
Esenciální terapie – Bachovy esence, Perelandra, Hawaiské esence
Enneagram – partnerské vztahy

Psychologicko-právní poradenství – rozvod, rozchod, manželská poradna
Lektorka emoční inteligence

Řešíme: deprese, fobie, poruchy příjmu potravy, závislosti, psychózy atd.